Regulamin zamieszczania ofert w serwisie

  1. Pod pojęciem "Serwis" rozumie się kompletną stronę internetową znajdującą się pod adresem www.wynajem-apartamentow.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez tę stronę internetową.
  2. Pod pojęciem "Użytkownik" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  3. Właścicielem serwisu jest: Studio Reklamy Internetowej i Wizualnej Piotr Grzegołowski 95-200 Pabianice Ul. Majdany 18 NIP 731-103-88-01 NR KONTA ALIOR BANK  87 2490 0005 0000 4000 8164 6285
  4. Serwis umożliwia użytkownikowi dodanie ogłoszenia do bazy obiektów noclegowych i udostępnia je w sieci internetowej, za co pobierana jest stosowna opłata podana w cenniku. Do bazy można dodać tylko jedno ogłoszenie danego obiektu - ogłoszenia nie mogą się dublować.
  5. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu tj. tekstowe, graficzne, układ strony, są zastrzeżone.
  6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczona w serwisie i ogłoszenia zamieszczane na w Serwisie. 
  7. Do zamieszczonego ogłoszenia należy obowiązkowo dołączyć zdjęcia, prezentujące obiekt w sposób jak najbardziej rzetelny(max.6 zdjęć każde o rozmiarze nieprzekraczającym 0,5 MB).
  8. Zdjęcia dodawane do serwisu nie mogą posiadać tzw. znaków wodnych, szczególnie adresów stron internetowych. Ogłoszeniodawca może podać link do strony www w przeznaczonym do tego miejscu.
  9. Oferty zamieszczane w serwisie podlegają sprawdzeniu przez administratora pod względem, merytorycznym i ewentualnej i podlega ewentualnym zmiana edycji (w przypadku błędów) bez zgody użytkownika.
  10. Serwis nie bierze odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, jak również za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
  11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie i jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania Serwisu.
  12. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis wspaniale-wakacje.pl danych osobowych dla potrzeb świadczonych usług promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  13. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
  14. Serwis zastrzega sobie prawo do nie opublikowania opłaconych ofert, które nie są zgodne z regulaminem lub nie spełniają kryteriów odnośnie, jakości publikowanych ofert. W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie danych lub modyfikację oferty tak, aby była zgodna z regulaminem i spełniała kryteria serwisu.
  15. Płatności należy dokonywać za pośrednictwem serwisu internetowego PayPal albo za poprzez przelew bankowy (strona jest zintegrowana z serwisem PayPal).
  16. Po dokonaniu płatności za usługę, wystawiamy faktura VAT na życzenie klienta (prosimy o kontakt mailowy) wysyłamy fakturę-drogą elektroniczną.
  17. Mapa umieszczona przy ogłoszeniu ma charakter sugestywno-informacyjny. Aby mapa wyświetlała dokładnie miejsce - proszę o podanie współrzędnych geograficznych podczas dodawania/edycji ogłoszenia.
  18. W naszym serwisie obowiązuje zakaz duplikowania ogłoszeń tego samego obiektu. Ogłoszenia podwojone przez użytkownika dotyczące tego samego obiektu będą usuwane. Wyjątkiem jest publikacja ogłoszenia podwójnego tego samego użytkownika i obiektu w dwóch różnych kategoriach.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie strony.